Pastorační rada farnosti:.

ČLENOVÉ NOVÉ PASTORAČNÍ RADY ZVOLENI NA OBDOBÍ 5 LET (2016-2021):

P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák, správce farnosti
p. Ing. Lumír Jendryščík, MBA
p. Jana Kubátková
p. Jaroslav Mana
p. Josef Tomčík
p. Jiřina Vichrová
p. Marcela Kubíčková
p. Mgr. Marie Stáňová (z Koukolné)

p. Zdenka Foltynová

 
 

Stanovy pastorační rady v Ostravsko-opavské diecézi

 

Ekonomická rada farnosti

ČLENOVÉ EKONOMICKÉ RADY ZVOLENI NA OBDOBÍ 5 LET:
 

P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák, správce farnosti
p. Ing. Lumír Jendryščík
p. Jaroslav Mana
p. Mgr. Marie Stáňová (z Koukolné)