Oprava fary

Vážení farníci a spoluobčané,

po dvouleté (2015-2016) kompletní rekonstrukci přízemí a částečné úpravě prvního podlaží fary se podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ("Nová zelená úsporám")  na zateplení vnějšího pláště a novou fasádu farní budovy. Završí se tak významná etapa rekonstrukce budovy, která byla postavena v roce 1882 po zřízení farnosti, aby sloužila nejen jako domov pro místního kněze, ale také a zejména jako místo setkávání farníků a všech lidí dobré vůle. Vítězem výběrového řízení na zateplení budovy farního úřadu se stala ostravská firma FENBAU, s.r.o. Práce budou realizovány také díky finanční podpoře Obce Dětmarovice (400.000,- Kč) a Biskupství ostravsko-opavského (200.000,- Kč), jímž patří naše poděkování. Zbytek z celkové ceny (1.070.036 Kč) bude hrazen z uvedené dotace.

                                                                                                                                

        Smlouva o dílo firma FENBAU

        Smlouva o dílo - střecha SZEBESTA