NÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

Ve školním roce 2018/19 probíhá výuka náboženství v místní ZŠ každý pátek od 13:45 do 14:30 hodin.


NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ
V letošním školním roce budeme pracovat s Biblí a rozebírat na pokračování starozákonní žalmy.