Měsíc: Květen 2021

Oznámení

Omezený počet věřících na mších svatých je zrušen, zůstává podmínka rozestupů 2 m, respirátorů a desinfekce rukou při vstupu. V neděle zůstávají dvě mše svaté v 9.30 a v 10.30, tudíž jsou stále volné intence na druhou mši i na mše svaté v týdnu. Od pátku 7.5. ve 13.30  začíná opět výuka náboženství pro děti, […]