Měsíc: Září 2021

Oznámení

Každou neděli od 9.00 a každý pátek od 17.30 je přede mší svatou modlitba růžence, kromě prvních pátků v měsíci, kdy bývá adorace. Od října začne náboženství pro děti na faře, přihlášky jsou k vyzvednutí u pana faráře. V neděli 19. 9. je pravidelná sbírka na zaplacení dluhu za opravu fary. V 15.00 bude Dožínková […]