Měsíc: Květen 2022

Oznámení

V pátek ve  14.00 na faře náboženství pro děti. Neděle 15.5. je 3.neděle v měsíci – pravidelná sbírka na zaplacení dluhu za opravu fary, všem dárcům velké Pán Bůh zaplať! V květnu vždy v neděli po mši májová pobožnost. Modlitby růžence vždy v neděli od 9.00 a v pátek od 17.30. Jsou volné intence na […]