Měsíc: Leden 2023

Oznámení

Jsou volné intence na mši svatou. Sbírka na biblický apoštolát ve prospěch biblického apoštolátu přinesla 2.650 Kč První sbírka na nové lavice v neděli 15. 1. přinesla 5.620 Kč. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať.