Autor: Farnost Dětmarovice

Oznámení

V pátek ve  14.00 na faře náboženství pro děti. Neděle 15.5. je 3.neděle v měsíci – pravidelná sbírka na zaplacení dluhu za opravu fary, všem dárcům velké Pán Bůh zaplať! V květnu vždy v neděli po mši májová pobožnost. Modlitby růžence vždy v neděli od 9.00 a v pátek od 17.30. Jsou volné intence na […]

Bohoslužby v době vánočních svátků

Byl vypsán seznam bohoslužeb v době vánočních svátků. Více informací najdete v sekci Bohoslužby. V případě zpřísnění vládních nařízení bude stav aktuálně upraven. Možnost prohlídky betléma – kostel sv. Maří Magdalény v Dětmarovicích bude otevřen vždy 30 minut před mší a od 25. 12. a 26. 12. 2021 od 14.00 do 16.00.