Farnost Dětmarovice

Farnost Dětmarovice

Naše farnost není velká, ale zato je živá a otevřená. Zdejší kostel je zasvěcený sv. Marii Magdaléně a stojí v centru obce Dětmarovice více než 150 let.

Jaký je náš farní život? Pravidelně se scházíme při mších svatých, společně se modlíme, sloužíme potřebným, zvláště nemocným, a zároveň vytváříme prostor pro sdílení v křesťanském společenství, např. v našem pěveckém sboru. Formou výuky náboženství nebo osobních rozhovorů nabízíme poznávání víry pro děti i dospělé nebo povzbuzení pro věřící i hledající víru. Naší snahou je předat křesťanské poselství současnému člověku.

Hledáte odpovědi na otázky víry a přátelské prostředí? Cítíte se sami? Rádi vás přivítáme mezi námi!

P. Mgr. Martin Pastrňák, O.Cr., farář