Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

8. 1. 2022

Křest Krista je velkým startem. Od této chvíle je Ježíš veřejně znám a také sledován. Lidé očekávají, že Bůh zasáhne, vstoupí do dějin. Ale jak to bude konkrétně? Poznáme toho, kterého pošle? Přichází učitel, nenápadný, bez moci, slávy, vojsk. Mnozí se ptají: „Může tento člověk něco změnit?“ Ježíš ale nepřichází se svojí lidskou mocí. Jeho silou je povolání, pozvání nebeského Otce. Bůh ho posílá, Bůh je s ním, Bůh je v něm… On, Ježíš, je Boží Syn! Tato autorita dává hlásání evangelia zcela jinou dimenzi.