Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

27. 11. 2021

Před dvěma týdny jsme četli velmi podobný text jen z Markova evangelia. Ježíš přichází mezi mnoha úkazy na konci věků již nikoli jako obyčejný člověk, ale jako Pán a Král nade vším stvořením. Nejde jen o sen neúspěšných apoštolů, pronásledovaných křesťanů, atd.? Ježíš nevypráví tyto scény jako triumfalismus, ale jako povzbuzení pro ty, kteří zažijí nejrůznější hrůzy dějin. Apoštolové zažili pronásledování a někteří asi i zničení Jeruzaléma Římany. Mnozí křesťané byli krutě mučeni a dějinami se táhne červená nit hrůz, které na lidi víry dopadají. Kristus nás vede k naději: „Vzpřimte se, blíží se vaše vykoupení. Ať vaše srdce nejsou zatížena nestřídmostí a starostmi… modlete se.“ Tato slova jsou programem adventu.