Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

20. 2. 2021

Velké téma křesťanství se týká lidského hříchu. Hřích označuje každou situaci, kdy nejednáme v souladu s Boží vůlí. Člověk byl na počátku pozván do důvěrné blízkosti Boha, ale nedokázal odolat pokušení jít vlastní cestou. Příběh o potopě zobrazuje nejen skutečnost lidské svévole znamenající totální smrt vyjádřenou potopou, ale také Boží touhu dovést celé stvoření k životu. Bůh mnohokrát v dějinách přetrpěl lidské odmítnutí. Nyní přichází Kristus, který svojí poslušností zahladí propast mezi člověkem a Bohem. Nás zve, abychom Boha přijali a neodmítli.