Nedělní zamyšlení

Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

5. 3. 2022

Náš Spasitel prochází pokušením! Zdá se to až neuvěřitelné, že si démon dovolí zaútočit na Božího Syna. Nepoznal ho, nebo si ve své pýše myslel, že dosáhne rozdělení osob v Nejsvětější Trojici? Pokušení každopádně patří k duchovní zkušenosti. Obranou není diskuse se zlem či Zlem. Obranou je plné opření se o víru v Boha. O vztah k pravému Bohu, který si nenecháme útoky zla rozvrátit. Démon užívá nejčastěji strategii vyvolání strachu a lživého překroucení skutečnosti. Jeho slova nejsou pravdivá. Ježíš se proto brání citací Božího slova. Je tedy třeba znát Boží slovo, či alespoň jeho nejdůležitější části, a připomínat si, kdo je náš Bůh. A právě to je smyslem postní doby.