Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

3. 7. 2021

Snad každý křesťan se setkal s lidmi, kteří se jeho víře vysmívali nebo ji zpochybňovali. Důvodem může být ledacos; zajímavý je třeba pocit, že daného člověka známe z práce, ze školy, ze sousedství, z rodiny… Jedno sarkastické přísloví říká: „Odborník je ten, kdo je z jiného města“. Jako bychom neuměli docenit blízké, které máme kolem sebe, a více důvěřovali lidem neznámým. Snad právě dnes je čas docenit ty, kteří stojí docela blízko nás a víru žijí. Možná obyčejně, přesto jsou vzácným darem, který nám Bůh dává.