Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

23. 7. 2022

Otčenáš je první mezi modlitbami, je darem samotného Ježíše. Je zvláštní, že apoštoly neodkázal na židovské modlitby žalmů. Dává jim vlastní modlitbu směřovanou k Otci. První je posvětit jméno, což vždy byla židovská modlitba. Přejeme a chceme, aby Bůh byl uznáván jako bůh v celém stvoření, a tedy i v našem vlastním životě. Příchod Božího království je naplněním evangelia. A zde prosíme, aby se Boží vláda rozšířila na celou zemi. Bůh je dárce života a živobytí. A nesmíme ztratit z očí zásadní pojem odpuštění.