Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

1. 1. 2022

Prolog shrnuje teologickou podstatu celého Janova evangelia. Uvádí řadu klíčových výroků (Ježíš je od věků u Boha, je vyslovené Boží Slovo…). V Kristu je život, bez něj nebude ani života, ani světla, ani záchrany. Jestliže ale přišel Ježíš na svět, pak přišel život, světlo do našich temnot. Nyní stačí ho přijmout do svého života. Ježíš se má narodit do našeho srdce!