Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

4. 3. 2023

Ježíš vyvedl tři z učedníků na horu proto, aby alespoň někteří z apoštolů mohli lépe porozumět, kým Kristus je. Podle vyprávění jsou Petr a jeho druzi spíše vylekáni, než že by hned porozuměli. To nevadí. Ježíš je připravuje na události, které teprve nastanou. Dotýká se jejich strachu, vede je. Podobně i v našich životech je spíše důležité dovolit Bohu, aby nás vedl i za cenu určitého tápání, než žít s tvrdošíjnou naivní jistotou, že my nejlépe víme, jak přesně věci mají být.