Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

14. 1. 2023

Jan Křtitel prohlašuje: „Hle, Beránek, který snímá hříchy světa,“ což je odkaz na Izaiášovo proroctví o nevinném Služebníkovi, který jako beránek bude vydán za naše hříchy. Jan tedy vyznává: „To je ten Bohem poslaný zachránce!“ Obraz sestupujícího Ducha otevírá další klíčové téma Janova evangelia: Ježíš po vzkříšení odejde, ale posílá nám svého Ducha. On nás spojí s Otcem, on nás naplní a povede. V kostce je tu obsaženo celé evangelium: Ježíšovo hlásání evangelia, smrt jako oběť beránka, dar Ducha o Letnicích. Na těchto pilířích stojí naše víra.