Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

20. 8. 2022

Nedávný proces synodality přinesl do církve zajímavé pohledy na současné prožívání víry. V jednom závěrečném dokumentu se píše: „Dobrovolně stranou zůstávají „nedělní křesťané“, kteří větší zapojení nehledají (konzumní křesťanství). Není to většina?“ Ježíš v evangeliu mluví k židům, kteří víru v Boha praktikují. Jim říká podobenství s úzkou branou. Dnes stojíme v jejich situaci my. Také na nás se Pán obrací. Nejde o hrozby a výčitky, ale o vytržení ze zajetých kolejí formalismu. Možná právě dnes je čas svoji víru probudit, zajímat se a ptát. Teď je tu Pán blízko a je připraven nás vést k bráně do života.