Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

3. 9. 2022

Dnešní evangelium lze pochopit nešikovně. Někdo by si mohl říci, že jako král zvažuje vojenské síly, tak my máme zvážit síly, zda zvládneme náročné následování Ježíše. Pro někoho by tak mohlo vyplynout, že to nezvládne… Ale smysl Kristových slov míří jinam. Bůh nás posílí, cestu zvládneme, ale za podmínky, že se pro Ježíše rozhodneme naplno. Právě rozhodnutí bez podmínek je obrovský problém. Opřít se o to, že Bůh je dost mocný, aby zachránil i mne, vzdát se všech jiných forem spásy, které nabízí současný svět, přijmout tíži života, a takto se za Kristem vydat. To je výzva dnešní neděle.