Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

10. 9. 2022

Má opravdu Bůh větší radost nad hříšníkem, který se obrátí, než nad spravedlivým? V podobenstvích je řeč o farizejích, kteří se pokládali za spravedlivé, dokonale plnící předpisy Zákona. Ti kritizují Krista za kontakty se spodinou společnosti. Ježíš však přichází za hříšníky s nabídkou života, nikoli, aby se podílel na jejich zlu. A mnozí setkání s Pánem zažívají jako okamžik svého obrácení! Kristus jim dává zakusit, že i oni jsou lidmi, s lidskostí, s potřebou pochopení, milosrdenství. A to je proměňuje. Spravedlnost před Bohem je stav srdce, který vnímá lidství i na těch nejzapomenutějších místech. Bůh se rozhodl přinést světlo záchrany úplně všude.