Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

15. 10. 2022

„Budeme se za to modlit“, slibují často křesťané při zprávě o nějaké obtížné situaci. Leckdy si ale ani nevzpomenou. Je to zbožná fráze. Jaký účinek by mělo, kdyby danou věc nejen nesli na srdci, ale vložili do modlitby a ráno i večer po mnoho dnů ji předkládali Bohu? Ba co víc, nemodlili se za ni jen sami, soukromě, ale společně s dalšími? Zkušenost lidí modlitby je ohromující. Jenže my jim nevěříme. Bůh často řeší situaci po svém, jinak, než jsme si představovali. Nicméně není hluchý, koná dobro, když o něj sami usilujeme.