Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

11. 12. 2021

Svatý Pavel píše Filipanům: Předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. To lze? Jestliže člověk objevil Boha a jeho krásu, pak zjistil, že Bůh je dobrý. Najednou vidí, co všechno díky Bohu máme. Bůh žehná životu. Tato radost z Boha je nadějí a motivem v další modlitbě. Tak Pánu svěřujeme své starosti, obavy, bolest. Není snadné nemít starosti a nebýt současně nezodpovědnými. Svatý Pavel nás nezve k nezodpovědnosti, ale k důvěře v Boha. Zdá se, že Jan Křtitel a lidé okolo něj takový postoj ještě neznali, proto s chvěním čekali, jak Mesiáše poznají a co asi bude požadovat. A přišel ten, který obětoval svůj život.