Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

10. 12. 2022

Jan – statečný muž, oddaný Boží věci, prochází nejistotou. Nyní zakouší příkoří proto, že vyžadoval zachovávání Božího zákona od Heroda. A k tomu žije v obavě, že se mýlil, když Ježíše označil za mesiáše. Pán nekritizuje Janovy pochybnosti, ale vyzdvihuje jeho statečný život a jeho službu! Bůh není věčným kritikem, ale vidí každého člověka i s jeho příběhem, životem, zápasy. A velmi si toho cení! Co znamená „nejmenší v Božím království“? V překladu je chybně vloženo písmeno „i“. Doslovný překlad: „Ten nejmenší v Božím království je větší než on“ odkazuje na roli Jana Křtitele. Smyslem jeho vystoupení bylo poukázat na Krista. Ježíš je onen nejmenší, poslední v očích světa, který je však ve skutečnosti Pánem dějin i celého Božího království.