Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

30. 10. 2021

Bylo by zajímavé vytvořit anketu, kdo z nás má rád jaké přikázání. Ale snadno tak ztratíme to nejpodstatnější z Desatera! Všechny příkazy stojí na základním pilíři, kterým není nějaký předpis či soubor norem, ale vztah. Lidský život je utvářen dvěma základními vztahy: k lidem a k tomu, kdo nás přesahuje. Lze vším pohrdat, lze žít ve strachu, ale také lze Boha i člověka milovat. Zákoník z evangelia sice Ježíše zkouší, ale ptá se správně na to nejpodstatnější. A Ježíš ukazuje, že jeho učení se nijak neodlišuje od linie Bohem zjevených pravd vtisknutých do Tóry. Jak odpovíme my? Které přikázání je pro nás osobně nejdůležitější?