Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

29. 10. 2022

Mnozí lidé, kteří byli svědky obrácení nějakého člověka, vyprávějí o strhujícím příběhu, neuvěřitelných proměnách, zázracích, když Bůh vstoupil do lidského srdce. Obrácení je okamžik prozření. Někdy proběhne najednou, někdy jde o proces s malými krůčky. Ale na začátku stojí někdo, kdo má odvahu dovolit „hříšníkovi“, aby se přiblížil. Křesťanství není náboženství uzavřené v malé skupině bránící se všemu novému. Naopak je misijním úsilím všech, kdo přijali Ježíše jako Pána svého života. Misie neoznačuje působení někde v exotické zemi. Je otevřením srdce pro ty, kteří jsou „jiní“. To proto, že Bůh miluje každého a hledá cesty, jak pomoci všem lidem otevřít oči pro Boží lásku.