Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

19. 12. 2020

Narození Ježíše je samozřejmě spojeno s jeho matkou. V textu evangelia jde o postoj Marie, která přijímá Boží plán se všemi důsledky. Žasneme nad bezprostředností a pokorou této dívenky (mohlo jí být patnáct let). Ale klíčová je jiná věc! Anděl jí říká: „Milosti plná!“ Bůh Marii zahrnuje zvláštní milostí. Bez ní by Maria nemohla svůj úkol naplnit. Ukazuje se zde typický „Boží mechanismus“ povolání. On nás zve do svého plánu. Pokud ho přijmeme, dává nám svoji milost, abychom ho mohli uskutečnit, i když se můžeme cítit nedostatečně zdatnými. Je to především Boží dílo, do kterého zahrnuje své služebníky. Proto je zvěstování Panně Marii vzorem naší odpovědi na Boží povolání.