Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

24. 4. 2021

Obraz pastýře a ovcí v nás dnes budí jiné asociace, než které měli obyvatelé Izraele v době Ježíšově. Pro dokreslení je třeba si uvědomit, že velká část krajiny Izraele je polopoušť. Ovce musí projít dlouhou cestu, než narazí na zelené lokality, podobně je tomu i s vodou. Pastýř se v krajině musel dobře orientovat, jinak hrozilo, že celé stádo zahyne. Stejně na noc bylo třeba stádo ochránit v ohradě, aby k němu nevnikly šelmy. Ježíš je tím, kdo svůj lid vede na místa hojnosti, života. Nejde tedy o tupé či hloupé ovce, které lze snadno zmanipulovat. Pán vykresluje obraz někoho, kdo pro své ovce dává v sázku všechno, jen aby měly život.