Nedělní zamyšlení

Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

7. 5. 2022

Podle 10 kapitoly Janova evangelia se zdá, že „znát Krista“ a „mít život“ je totéž. Život znamená nezahynout. Svatý Pavel říká těm, kteří Krista odmítli: „Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života.“ Co tedy znamená „poznat Krista“? Slyšet Boží hlas, mít život a žít z něho. Být Božím dítětem a být „ovcí“ Božího společenství neznamená nic naivního a pasivního. Vyžaduje odvahu přijmout Krista, dát mu život, a on dá život nám!