Nedělní zamyšlení

Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

2. 4. 2022

Dnes již nevíme, zda bylo reálné v době Ježíšově skutečně odsoudit cizoložnou ženu ke kamenování a zabít ji. Ale Zákon to opravdu říká. Farizeové ani tolik nechtěli usvědčit ženu jako Ježíše. Chtěli ho „doběhnout“ v situaci, kdy by měl buď podpořit plnění Božího zákona, anebo ho popřít. Tím by dokázal, že není od Boha, vždyť Boží Zákon přeci nelze popřít! Ježíš mlčí. S některými lidmi nelze vést diskuse, lze je pouze usvědčit z pokrytectví. Bohu nejde o smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Ježíšovi jde nejen o ženu, ale i o žalobce, kteří potřebují pochopit, že jednají podle tvrdého srdce.