Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

11. 2. 2023

Pán komentuje přikázání Desatera. Žijeme v době, kdy je módní říkat, že žijeme v době, kdy je staromódní dodržovat staré zásady. Je jejich dodržování už zbytečné, anebo je zmíněný postoj jen pohodlnější? Jaký dopad to má dlouhodobě? Skutečně platí, že jsou lidé šťastnější? Kristův pohled je náročný, protože evangelium není lacinější než Tóra. Rozdíl je v tom, že Ježíš požaduje, aby přikázání ovlivňovala to, co se děje v našem srdci, uvnitř nás. Desaterem zkoumá naše vnitřní hnutí.