Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

19. 2. 2022

Ježíš volá člověka k něčemu, co není normální! Copak je běžné prokazovat dobro těm, kdo nás nenávidí? Nebo snad žehnat těm, kdo nás proklínají? Kristus apeluje na míru lásky, kterou máme jako křesťané mít ke všem, kdo jsou jiní, vzdálení, zlí, mají jiný názor… Následování Krista znamená zamilovat si člověka, lidství a lidskost. Když lásku nemají druzí, Kristus ji má stále a za všech okolností. Jaký je náš Bůh, když miluje i nevděčné a zlé? Bohu tak nesmírně záleží na lidech! Křesťané, jsme Kristovi služebníci nesoucí jeho srdce…