Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

18. 2. 2023

„Oko za oko“ se dnes často cituje jako ukázka nemilosrdné spravedlnosti. Ale v době vzniku Starého zákona šlo o to naučit polokočovné kmeny alespoň nejzákladnější spravedlnosti. Za „oko“ se nesmí vyžadovat víc než „oko“. Kristus tyto základní požadavky na spravedlnost významně posouvá. Nejde o vyrovnání účtů, ale o ochotu vnímat pohled Boha na svět a na člověka. Nenávist nevede ke spravedlnosti, jen formální jednání také ne. Milovat nepřátele může jen ten, kdo našel odvahu vyjít ze své komfortní zóny. Proč? Protože uvěřil v moc Ducha Božího a připravenost Boha měnit dějiny.