Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

19. 11. 2022

Paradox Kristova kříže je stále znovu provokací: Jak může někdo, kdo umírá jako poslední odsouzenec, být vítězem? Jak může být zlo poraženo tím, že někdo je zlem zcela poražen? Kristovo vítězství je však základním článkem víry křesťanů. Bůh na něm ukázal míru i strategii své lásky k člověku. Ježíš umírá za nás. Vykoupil nás tím, že jako Bůh člověka nezavrhl, ale odpustil mu. Bůh je dárce života, nikoli zlo. Proto Ježíš vstává z mrtvých, oslavený Boží mocí. Není tedy králem podle politických měřítek. Nelze ho ani pasovat do takové role. Jeho království se dotýká každého člověka kdekoli na světě.