Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

7. 1. 2023

Křest, řecky baptidzma, znamená v původním významu omytí, ponoření. Jan Křtitel noří do vod Jordánu všechny, kdo usilují o očistu svého života. Ale proč Ježíš? Jan dobře ví, že Pán nepotřebuje očištění od vlastních hříchů. Proč tedy Kristus přichází? Postavil se do zástupu u Jordánu mezi hříšníky, stal se jedním z nich, aby je i nás vykoupil z hříchu. On vstupuje do vod řeky proto, aby symbolicky vzal viny všech, kdo je do té chvíle ve vodách pokání zanechávali. Je ponořen do smrti, aby nás zachránil. Tímto „zjevením“ Boží vůle deklaruje smysl a cíl své mise.