Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

27. 3. 2021

Pilát chtěl lidu vyhovět.“ Ale Ježíš nás miluje. Nestačí jednat populárně a líbivě. Je třeba vést k plnosti dobra. A to i za cenu křížové cesty. Na kříži Ježíš začíná recitovat Žalm 22 jako žalm obrovské bolesti, ale i víry a naděje ve vzkříšení. Bůh vítězí!