Nedělní zamyšlení

Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

9. 4. 2022

Vstupujeme do týdne událostí, které změnily dějiny člověka. Zkusme je nejen sledovat, ale buďme i jejich aktéry. Sami na sobě můžeme zakusit jejich plody.