Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

22. 5. 2021

Když dostáváme nějaké dárky, je to obvykle milé a příjemné. Tu a tam si někdo posteskne, že jsou to zbytečnosti… Ale dary Ducha svatého mají trochu jiný charakter. Nejsou to ani upomínkové předměty, ani nám nepomáhají k pohodlnějšímu životu. Jsou to duchovní dary – charizmata, která vybavují člověka ke službě. Nemůžeme si je většinou vyzkoušet dopředu. Teprve v konkrétní službě najednou zjistíme, že máme zvláštní obdarování a naše konání přináší užitek. Nejsme lepší ani v angličtině, ani v účetnictví, ale to, co děláme pro druhé, se stává účinným. Tak se projevuje skutečná Boží láska, která spojuje lidi do jednoho mystického Kristova těla.