Zamyšlení přidala: Farnost Dětmarovice

5. 6. 2021

Jakou mocí jedná? Jde o legitimní a zásadní otázku. Jedná-li Ježíš mocí, kterou mu dávají démoni, je třeba se od něj držet dál. Tato otázka má však i opačný dopad. Pokud Ježíš jedná mocí Boží, lze zůstat netečný? V evangelijním úryvku se nám zachovalo vzácné svědectví, že sami Ježíšovi příbuzní neví a tápou. Hledání není hřích, pokud je člověk otevřen pravdě.