Zamyšlení přidala: fd-pristup

4. 6. 2022

Bible Kralická překládá doslova větu prvního čtení: „I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýž posadil se na každém z nich.“ Co si jen představit? Řecké slovo glóssa – jazyk může znamenat plamen, také tělesný orgán, ale v textech svatého Pavla a svatého Lukáše jde často o „dar jazyků“ (srov. 1 Kor 14), tedy zvláštní dar modlitby. Co se stalo při Letnicích, že všichni rozuměli, je zjevně zázrak dokazující Boží moc. Je ale třeba vidět více, než jen nějakou show. Končí trest babylonského rozdělení národů. Začíná doba souznění, doba, kdy bude možné se modlit jedním jazykem, i když každý mluvíme jazyky rozličnými. Duch svatý spojuje ty, kteří chtějí porozumět.