Den

Datum

Období

Čas

Intence

Neděle

17. 01. 2021

2. neděle v mezidobí

9:30

Za spásu duše +Miroslava Šeligy k 1. výročí úmrtí, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu.

Středa

20. 01. 2021

8:00

Poděkování za nový život, s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Pátek

22. 01. 2021

17:00

Za zdraví a Boží požehnání, ochranu Panny Marie a rodinu Poledníkovou.

Sobota

23. 01. 2021

8:00

Za farníky.

Neděle

24. 01. 2021

3. neděle v mezidobí

9:30

Na poděkování za 80 let paní Marie Hrčkulákové.

  • Jsou volné intence na leden.
  • Výuka náboženství z důvodu vládních nařízení zatím není obnovena.
  • Ve sbírce na opravu fary se vybralo 6 000,-Kč , všem dárcům velké Pán Bůh zaplať
  • V týdnu zimního období se mše svaté konají ve farní kapli.

Počet věřících na mši sledujte prosím vždy podle aktuálních vládních nařízení, v našem kostele v současnosti max. 25 osob.

Děkujeme, že respektujete tato opatření.