Svátost smíření (svatá zpověď), se koná 15 minut přede mší svatou, případě po osobní domluvě s knězem.