Bohoslužby v době vánočních svátků

Doba vánoční

Dětmarovice

Doubrava

Štědrý den

24. 12. 2022

22:00

16:00

Boží hod vánoční

25. 12. 2022

9:30

08:00

Sv. Štěpán

26. 12. 2022

9:30

08:00

Sv. Silvestr

31. 12. 2022

9:30

-

Slavnost Matky Boží

1. 1. 2022

17:00

15:30

Kostel sv. Marie Magdalény je zpřístupněn k soukromé modlitbě denně od 09.00 hod. do skončení večerní mše svaté, popř. do 18.00 hod..

Den

Čas

Středa

8:00

Pátek

17:00

Sobota

8:00

Neděle

9:30