Velikonoční mše svaté v Dětmarovicích a Doubravě 2023

Doba velikonoční

Mše svatá

Dětmarovice

Doubrava

Zelený čtvrtek

06. 04. 2023

Mše svatá

18:00

16:30

Velký pátek

07. 04. 2023

Modlitba u „Getsemanské zahrady

14:00 - 16:00

-

Křížová cesta

Velkopáteční obřady

17:00

18:00

-

Bílá sobota

08. 04. 2023

Modlitba u „Božího hrobu

9:00 - 17:00

-

Velikonoční vigilie

20:00

17:30

Boží hod velikonoční
09. 04. 2023

Mše svatá

9:30

8:00

Velikonoční pondělí

10. 04. 2023

Mše svatá

09:30

08:00

Velikonoční svatá zpověď:

Velký pátek: 14.00 – 16.00 (Dětmarovice)

Bílá sobota: 9.00 – 11.00 (Dětmarovice)

Kostel sv. Marie Magdalény je zpřístupněn k soukromé modlitbě denně od 09.00 hod. do skončení večerní mše svaté, popř. do 18.00 hod..

Zimní období

Čas

Středa

8:00

Pátek

18:00

Sobota

8:00

Neděle

9:30