Seznam svátostí

  1. Svátost křtu
  2. Svátost manželství
  3. Svátost pomazání nemocných
  4. Svátost smíření
  5. Svátost eucharistie
  6. Svátost biřmování
  7. Svátost kněžství