Blog

Oznámení

  • Omezený počet věřících na mších svatých je zrušen, zůstává podmínka rozestupů 2 m, respirátorů a desinfekce rukou při vstupu.
  • V neděle zůstávají dvě mše svaté v 9.30 a v 10.30, tudíž jsou stále volné intence na druhou mši i na mše svaté v týdnu.
  • Od pátku 7.5. ve 13.30  začíná opět výuka náboženství pro děti, v 10.00 příprava biřmovanců, obojí na faře.
  • Měsíc květen je zasvěcený Panně Marii, májová pobožnost  je v týdnu po mších a v neděli vždy v 9.15 přede mší.