Blog

Oznámení

  • Mše svaté ve středy budou bývat v zimním období v 8.00
  • První adventní neděli 28. 11. bude probíhat žehnání adventních věnců při mši svaté.
  • Ve středu 24.11. je tzv. Červená středa, kdy se modlí věřící za všechny pronásledované za víru. Budovy se nasvěcují červenou barvou. Také naše farnost se zapojila, kostel bude opět nasvícen červeně a v podvečer máte možnost u kříže kostela zapálit červenou svíci a připojit se k modlitbě.
  • V neděli 21. 11.  byla pravidelná sbírka na zaplacení půjčky za opravu fary 6 975-, Kč, všem dárcům velké Pán Bůh zaplať.
  • Stále jsou v kostele k zakoupení stolní katolické kalendáře
  • Platí vládní nařízení o nošení respirátorů FFP2 ve všech vnitřních prostorách, platí to také pro návštěvníky kostelů. Prosíme o vzájemnou ohleduplnost  a používání této ochrany dýchacích cest při mši svaté.