Oznámení

  • Jsou volné intence na mši svatou.
  • Sbírka na biblický apoštolát ve prospěch biblického apoštolátu přinesla 2.650 Kč
  • První sbírka na nové lavice v neděli 15. 1. přinesla 5.620 Kč. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať.