Blog

Oznámení

  • Každou neděli od 9.00 a každý pátek od 17.30 je přede mší svatou modlitba růžence, kromě prvních pátků v měsíci, kdy bývá adorace.
  • Od října začne náboženství pro děti na faře, přihlášky jsou k vyzvednutí u pana faráře.
  • V neděli 19. 9. je pravidelná sbírka na zaplacení dluhu za opravu fary.
  • V 15.00 bude Dožínková slavnost, společné posezení u fary s grilováním klobás. Zveme srdečně farníky i příznivce farnosti.
  • Jsou stále volné intence na mše svaté v týdnu