Blog

Oznámení

  • Ve středu 20. 10. a v  sobotu 23. 10. mše svatá nebude, v pátek 22.10. také odpadá náboženství pro děti.
  • 1. 11. a 2. 11. bude sloužena mše svatá v Dětmarovicích v 17:00 a v Doubravě v 8:00.
  • Katolické kalendáře stolní i ke čtení k zakoupení v sakristii.
  • Pravidelná sbírka na opravu fary byla 6 860,-Kč. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!