Oznámení

  • V pátek ve  14.00 na faře náboženství pro děti.
  • Neděle 15.5. je 3.neděle v měsíci – pravidelná sbírka na zaplacení dluhu za opravu fary, všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!
  • V květnu vždy v neděli po mši májová pobožnost.
  • Modlitby růžence vždy v neděli od 9.00 a v pátek od 17.30.
  • Jsou volné intence na mše svaté v týdnu.