Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

25. 07. 2021

17. neděle v mezidobí

Poutní slavnost 

ke sv. Maří Magdaléně


9:30

Za rodinu Čempelovou, Eliášovou a Klinovskou, za všechny hledající a za duše v očistci.

Středa

28. 07. 2021

18:00

Za zdárný průběh operace a Boží požehnání pro celou rodinu.

Pátek

30. 07. 2021

18:00

Za zdraví maminky Majky, šťastné narození dítěte, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou rodinu.

Sobota

31. 07. 2021

8:00

Za farníky.

Neděle

01. 08. 2021

18. neděle v mezidobí

09:30

Za +Alenu Linertovou  

k 1. výročí úmrtí

10:30

Na poděkování za 80. let života s prosbou o požehnání a  ochranu Panny Marie pro celou rodinu.