Římskokatolická farnost
Dětmarovice
Nahlédněte do života našeho společenství AKTUALITY AKTUALITY
FOTOGALERIE Římskokatolická farnost
Dětmarovice
Nahlédněte do života našeho společenství FOTOGALERIE
Římskokatolická farnost
Dětmarovice
Máte dotaz nebo potřebujete s něčím pomoci? KONTAKTUJTE NÁS KONTAKTUJTE NÁS

Vážení návštěvníci, milí přátelé

114

FARNÍKŮ

1956

DARŮ

2056

BOHOSLUŽEB

1

FARNOST

Aktuality

Pravidelné aktuality ze života farnosti a současného dění

Oznámení

V pátek 25.2., a pak každý další pátek postního období, budou mše v 17.00 v kostele, od 16.30 křížová cesta a možnost svaté zpovědi Možno zapisovat intence na březen. Výuka náboženství z důvodu vládních nařízení zatím [...]

Tříkrálová sbírka 2021

Každá koruna pomáhá

Milujeme Boha. Věříme v Boha.

P. Mgr. Martin Pastrňák, O.Cr.
1

Sola Scriptura

Boží slovo je konečnou autoritou nad všemi lidmi i věcmi. Bible je jedinou knihou, kterou když čtete, je autor přítomen, aby vás učil.

2

Sola Fide

Naše ospravedlnění přichází skrze víru a ne přes intencionální plnění dobrých skutků.

3

Sola Gratia

Spasení je dar nezasloužené laskavosti dané Bohem. Bůh nám dává to, co si nezasloužíme a nezasloužili jsme si jeho božskou láskou a laskavostí.

4

Solus Christus

Ježíš Kristus sám zprostředkovává vztah mezi Bohem a člověkem. Odpuštění našich hříchů dosáhl prostřednictvím své zástupné smrti na kříži.

5

Soli Deo Gloria

Pokud dosáhneme první čtyři sola, následuje poslední. Bůh je oslavován. Spása je v Ježíši Kristu, který je Slovem a ze kterého vychází veškerá pravda.

Počet věřících na mši sledujte prosím vždy podle aktuálních vládních nařízení, v našem kostele v současnosti max. 25 osob. U všech návštěvníků jsou povinné repirátory FFP2.

Dnes a pak každý další pátek postního období, budou mše v 17.00 v kostele, od 16.30 křížová cesta a možnost svaté zpovědi.

Možno zapisovat intence na březen.