Římskokatolická farnost
Dětmarovice
Nahlédněte do života našeho společenství AKTUALITY AKTUALITY
FOTOGALERIE Římskokatolická farnost
Dětmarovice
Nahlédněte do života našeho společenství FOTOGALERIE
Římskokatolická farnost
Dětmarovice
Máte dotaz nebo potřebujete s něčím pomoci? KONTAKTUJTE NÁS KONTAKTUJTE NÁS

VÍTEJTE

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.Mt 18,20

 

Naše farnost není velká, ale zato je živá a otevřená. Zdejší kostel je zasvěcený sv. Marii Magdaléně a stojí v centru obce Dětmarovice více než 150 let.

Jaký je náš farní život? Pravidelně se scházíme při mších svatých, společně se modlíme, sloužíme potřebným, zvláště nemocným, a zároveň vytváříme prostor pro sdílení v křesťanském společenství, např. v našem pěveckém sboru. Formou výuky náboženství nebo osobních rozhovorů nabízíme poznávání víry pro děti i dospělé nebo povzbuzení pro věřící i hledající víru. Naší snahou je předat křesťanské poselství současnému člověku.

Hledáte odpovědi na otázky víry a přátelské prostředí? Cítíte se sami? Rádi vás přivítáme mezi námi!

P. Mgr. Martin Pastrňák, O.Cr., farář

114

FARNÍKŮ

1956

DARŮ

2056

BOHOSLUŽEB

1

FARNOST

Aktuality

Pravidelné aktuality ze života farnosti a současného dění

Oznámení

Omezený počet věřících na mších svatých je zrušen, zůstává podmínka rozestupů 2 m, respirátorů a desinfekce rukou při vstupu. V neděle zůstávají dvě mše svaté v 9.30 a v 10.30, tudíž jsou stále volné intence [...]

Tříkrálová sbírka 2021

Každá koruna pomáhá
1

Boží slovo je konečnou autoritou nad všemi lidmi i věcmi. Bible je jedinou knihou, kterou když čtete, je autor přítomen, aby vás učil.

2

Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. (1 Tim 2,4)

3

Bůh nás miluje nekonečně více, než my dokážeme milovat sebe samé. (sv. Terezie z Avily)

4

V Ježíši se Bůh stal skutečně jedním z nás a naším bratrem; a přece nikdy nepřestal být Bohem, a tím i naším Pánem.

5

Věřím v modlitbu, protože je to jediný způsob, jak hovořit s Bohem.

Z důvodu vysoké návštěvnosti nedělních mší svatých budou s platností od 4. 4. 2021 nedělní mše svaté nově slouženy v časech:

9:30 a 10:30 hod.

V měsíci květnu se budou májové pobožnosti konat pravidelně v týdnu po mši svaté a v neděli v 9:15 hod. před mší svatou.

Mešní intence | Aktuální oznámení

Pastýřský list