Něbrojova kaple

Něbrojova kaple byla postavena na druhém nejvyšším bodu obce, na Něbrojově kopci, v roce 1860. O jejím vzniku panují dohady, existuje několik verzí. Předchůdcem Něbrojova hospodářství byl zeman Rameš. Když ten zemřel, jeho vdova se provdala za Františka Něbroje, čeledína pocházejícího z Horního Slezska. Po smrti manželky uchvátil František Něbroj veškerý majetek pro sebe a třem dcerám po zemanu Ramešovi nedal žádné věno. Dcera, která se provdala za Tvardíka, požádala na nátlak svého manžela otčíma Něbroje o věno, což tento odmítl. Proto uvalila kletbu na celý Něbrojův grunt a pověsila se.

Aby Něbroj odvrátil kletbu, věnoval římskokatolické faře kus pozemku a postavil na něm kapli. Tu posvětil vratislavský biskup Nenhard Bogedain Hebronský, dne 12. září 1860 a zasvětil ji svatému Izidorovi, patronovi rolníků.

Další verze říká, že kaple byla postavena v blízkosti pohřebiště. Údajně zde bylo pohřbeno v letech 1628 – 1640 na 200 vojáků, Rakušanů, Švédů a Francouzů z třicetileté války.

Traduje se také legenda, že kaple byla postavena z nešťastné lásky. V interiéru byl umístěn pro kapli velmi netradiční obraz oráče s koňmi, který namaloval německý mistr Friedrich Gensierek z Freiburgu. Mnohým se to zdálo divné, proč zde nebyl obraz nějakého světce. Ale jelikož kaple byla zasvěcena sv. Izidorovi, patronovi rolníků, byl na obraze právě rolník – oráč. Tento obraz však z kaple v devadesátých letech 20. století záhadně zmizel. Zůstal po něm pouze obrys na stěně. V době výstavby kostela v letech 1860 – 1870 se odbyly v této kapli dokonce tři svatby.

Okolo kaple byly zasazeny lípy, které byly začátkem 70. let 20. století sťaty a na jejich místo zasazeny nové. Svah kopce, na kterém kaple stojí, byl holý, bez lesního porostu, takže toto památné místo bylo více jak sto let krásně vidět již zdaleka a bylo jednou z dominant obce. Naopak odsud bylo vidět daleko do krajiny. Teprve koncem 20. století se již nikdo nezajímal o divoký nálet stromů, svahy zcela zarostly, a to se stalo kapli osudným.

Na jaře roku 2002 neznámí vandalové kapli značně poničili. Vylámali dveře, vylámali okna, rozbili oltář i lavice. Aby to nebylo málo, ještě téměř veškeré zařízení vyhodili ven do přilehlého lesíka.

Věc byla projednána na Obecním úřadu. Jelikož kaple byla v soukromém vlastnictví, musela se celá záležitost projednat také s majiteli, kterými tehdy byli bratři Petr a Jiří Staníčkovi a paní Bednarčíková. Nikdo z nich neměl o opravu zájem a souhlasili se vstupem na pozemek. Pracovník obecního úřadu pan Balon se svými podřízenými posbíral zbytky zařízení a uskladnil je do obecního skladu. Krátce na to byla záležitost projednána v souvislosti s uvolněním nutné částky na opravu v zastupitelstvu obce. Za tímto účelem byla provedena dílčí změna rozpočtu obce. Nákladem 92 tisíc korun byla provedena nejnutnější oprava a zabezpečení před dalším možným poškozením. Byla provedena nová střešní krytina, nová okna, zamřížování oken i dveří a později opravena i fasáda. Kaple v novém kabátě však nezůstala dlouho bez újmy. Znovu zde zařádili vandalové, tentokrát sprejeři, kteří fasádu zcela zničili.

Na jaře roku 2002 neznámí vandalové kapli značně poničili. Vylámali dveře, vylámali okna, rozbili oltář i lavice. Aby to nebylo málo, ještě téměř veškeré zařízení vyhodili ven do přilehlého lesíka.

Věc byla projednána na Obecním úřadu. Jelikož kaple byla v soukromém vlastnictví, musela se celá záležitost projednat také s majiteli, kterými tehdy byli bratři Petr a Jiří Staníčkovi a paní Bednarčíková. Nikdo z nich neměl o opravu zájem a souhlasili se vstupem na pozemek. Pracovník obecního úřadu pan Balon se svými podřízenými posbíral zbytky zařízení a uskladnil je do obecního skladu. Krátce na to byla záležitost projednána v souvislosti s uvolněním nutné částky na opravu v zastupitelstvu obce. Za tímto účelem byla provedena dílčí změna rozpočtu obce. Nákladem 92 tisíc korun byla provedena nejnutnější oprava a zabezpečení před dalším možným poškozením. Byla provedena nová střešní krytina, nová okna, zamřížování oken i dveří a později opravena i fasáda. Kaple v novém kabátě však nezůstala dlouho bez újmy. Znovu zde zařádili vandalové, tentokrát sprejeři, kteří fasádu zcela zničili.

Nový obraz namaloval na přelomu let 2012 a 2013 malíř Libor Lepka z Karviné. V roce 2012 se obec na základě daru sourozenců Jiřího a Zdeňka Bednarčíkových a Jiřiny Suchankové stala spoluvlastníkem kaple, což umožnilo provedení opravy exteriéru a interiéru stavby včetně nového vybavení tak, že zde mohou být slouženy znovu i bohoslužby. Kaple je střežena kamerovým systémem. V první polovině roku 2013 byla kaple renovována. Aktulně probíha oprava oltáře.

Nový obraz namaloval na přelomu let 2012 a 2013 malíř Libor Lepka z Karviné. V roce 2012 se obec na základě daru sourozenců Jiřího a Zdeňka Bednarčíkových a Jiřiny Suchankové stala spoluvlastníkem kaple, což umožnilo provedení opravy exteriéru a interiéru stavby včetně nového vybavení tak, že zde mohou být slouženy znovu i bohoslužby. Kaple je střežena kamerovým systémem. V první polovině roku 2013 byla kaple renovována. Aktulně probíha oprava oltáře.