Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

23. 06. 2024

12. neděle 

v mezidobí


9:00

9:30

Modlitba růžence

Za +Vilmu Szyrokou, syna Roberta, bratra Rudolfa, rodiče Fukalovy a požehnání pro živou rodinu

Středa

26. 06. 2024

8:00

Za+ Pavla a Ondreje Hrčkulákovy a za živou rodinu

Pátek

28. 06. 2024

17:30

18:00

Modlitba růžence

Za farníky

Sobota

29. 06. 2024

8:00

Na poděkování za 30 let života a požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci

Neděle

30. 06. 2024

13. neděle 

v mezidobí

9:00

9:30

Modlitba růžence

Na poděkování za 50 let života, s prosbou o zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu