Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

22. 01. 2023

3. neděle v mezidobí

9:30

Za +Miroslava Šeligu k 3. výročí úmrtí, za rodiče z obou stran a požehnání pro živou rodinu.

Středa

25. 01. 2023

8:00


Pátek

27. 01. 2023

17:00

Sobota

28. 01. 2023


08:00

Za farníky.

Neděle

29. 01. 2023

4. neděle v mezidobí

9:30

Za Karla a Arnoštku Vichrovy, rodiče, sourozence z obou stran a za živou rodinu.