Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

12. 09. 2021

24. neděle v mezidobí

9:30

Za + Marii Krůlovou , rodiče, sourozence,  + syna Eduarda a  Boží požehnání pro živou rodinu.

Středa

15. 09. 2021


18:00


Pátek

17. 09. 2021

18:00

Sobota

18. 09. 2021

8:00

Za farníky

Neděle

19. 09. 2021

25. neděle v mezidobí
Poděkování za úrodu

09:30

Za + ++rodiče Annu a Josefa Plevovy, manžela a sourozence