Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

24. 09. 2023

25. neděle v mezidobí

9:00

9:30

Modlitba růžence

Za Oldřich Chráska, obě manželky, synovce a živou rodinu

Středa

27. 09. 2023


8:00

Pátek

29. 09. 2023

17:30

18:00

Modlitba růžence


Za + Miroslava Vojnara 

a celou živou i + rodinu

Sobota

30. 09. 2023


8:00

Za farníky

Neděle

01. 10. 2023

26. neděle v mezidobí

9:00

9:30

Modlitba růžence

Za rodiče Šotkovy, sestru Jiřinku, rodinu Šotkovou, Něbrojovou,

Čečotkovou a příbuzné