Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

18. 04. 2021

3. neděle velikonoční

9:30

Ke 40. výročí úmrtí Antonína Valera, za manželku, sourozence, rodiče z obou stran a za živou rodinu.

10:30

Za farníky.

Středa

21. 04. 2021

18:00

Pátek

23. 04. 2021

18:00

Sobota

24. 04. 2021

8:00

Za farníky.

Neděle

25. 04. 2021

4. neděle velikonoční

9:30

Za + Karla Vichra k 24. výročí úmrtí, manželku, sourozence a rodinu z obou stran.

10:30

Za ++ Josefa a Štěpánku Stáňovy, rodiče a sourozence, ochranu pro živou rodinu a přímluvu Panny Marie.