Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

07. 08. 2022

19. neděle v mezidobí

9:30

Za + +Ladislava a Annu Šimičkovy, dvě děti, rodiče z obou stran, za duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu

Neděle

14. 08. 2022

20. neděle v mezidobí

9:30

Za + Jarmilu Melicherovou, 

s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci

Neděle

21. 08. 2022

21. neděle v mezidobí

9:30

Za ++ Františka a Kristýnu Liščákovy, rodinu Makulovou, za odpuštění hříchů a za duše v očistci

Neděle

28. 08. 2022

22. neděle v mezidobí

9:30

Za Marii a Boleslava Šeligovy, rodiče a sourozence z obou stran a za duše, na které nikdo nepamatuje