Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

21. 05. 2023

7. neděle velikonoční

Nanebevstoupení 

Páně

9:00

9:30

Modlitba růžence


Za +Cyrila a Cecílii a syna Josefa

Středa

24. 05. 2023

8:00

Za + rodiče Ladislava a Irmu a za poděkování za obdržení milosti pro rodinu

Pátek

26. 05. 2023

17:30

18:00

Modlitba růžence

Sobota

27. 05. 2023

8:00

Za farníky

Neděle

28. 05. 2023

Slavnost 

Seslání 

Ducha svatého

9:00

9:30

Modlitba růžence


Za + Viléma Jendryščíka 

k nedožitým 100 letům, za + rodiče Žofii a Josefa, sestru Amálii a manžela