Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

08. 05. 2022

4. neděle velikonoční

9:30

Za Josefa a Antonii Kukučovy, dceru Květoslavu Cebulovou a za požehnání pro živou rodinu

Středa

11. 05. 2022

8:00

Za +Milana Nedbalka

Pátek

13. 05. 2022

18:00

Sobota

14. 05. 2022

8:00

Za farníky

Neděle

15. 05. 2022

5. neděle velikonoční

9:30

Za + Vladimíra Bartečka a Marii Bartečkovou, rodiče sourozence  celou  rodinu a za duše v očistci