Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

17. 10. 2021

29. neděle v mezidobí

9:30

Za ++Andělu a Zdeňka Kořenkovy a za živou a zesnulou rodinu

Středa

20. 10. 2021

MŠE NENÍ

18:00


Pátek

22. 10. 2021

18:00

Za farníky

Sobota

23. 10. 2021

MŠE NENÍ

8:00

Neděle

24. 10. 2021

30. neděle v mezidobí

09:30

Za Annu Kyjonkovou k 15. výročí úmrtí, manžela Zdeňka, sourozence a na požehnání pro  živou rodinu.