Den

Datum

Období

Čas

Mešní intence

Neděle

09. 05. 2021

6. neděle velikonoční

9:30

Za rodiče Šotkovy, sestru Jiřinku, rodinu Nebrojovou, Čečotkovou a ostatní příbuzné.

10:30

Za padlé vojáky.

Středa

12. 05. 2021

18:00

Za + Stanislava Štefka. Manželku Bohuslavu, rodiče z obou stran a za duše v očistci

Pátek

14. 05. 2021

18:00

Sobota

15. 05. 2021

8:00

Za farníky.

Neděle

16. 05. 2021

7. neděle velikonoční

9:30

Za + Eduarda Kováře k 6. výročí úmrtí a za požehnání pro Elišku Kovářovou.

Nanebevstoupení Páně

10:30

Za ++ Josefa Kukuče, manželku Antonii, dceru Květoslavu Cebulovou a Boží požehnání pro živou rodinu.