Každého 25. dne v měsíci se odesílá splátka na účet ostravsko-opavského Biskupství ve výši 6.000 Kč. Suma přesahující částku 6.000,- Kč bude v daném měsíci použita pro jiné potřeby farnosti. V případě sbírky nižší než 6.000,- Kč se případný rozdíl v daném měsíci doplatí z běžného účtu farnosti.

Sbírky v roce 2021

Měsíc

17. leden

21. únor

21. březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Vybraná částka

6.000 Kč

5.820 Kč

7.238 Kč

-

7.925 Kč

-

-

-

-

-

-

-